lòng rộng bao nhiêu, đường rộng bấy nhiêu

(unknown)

Advertisements

tâm kinh

Quán tự tại bồ tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa thời. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức, diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất tăng bất giảm, bất cấu bất tịnh. Thị cố không trung, vô sắc vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệc vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tát đoả y ba la mật đa cố tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa, cố đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Cố tri bát nha ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ ách, chân thật bất hư.

Cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết: “Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề, tát bà ha. Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề, tát bà ha. Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề, tát bà ha.”

không phải chuyện gì mình có thể làm được, thì cũng nên làm…

Trong show “Máu thịt làng giải trí – phần 2” của Dayo Wong, anh có nói 1 câu mà mình cực tấm đắc. Mà câu đó là tiếng Quảng, nên ở đây chị dịch hườm hườm sang tiếng Việt thôi ạ.

“không phải chuyện gì mình có thể làm được, thì cũng nên làm…”

– Dayo Wong

Trong show thì đề cấp đến mấy ví dụ:

1/ Công nghệ điện thoại thông minh giúp người ta có thể quay phim dễ dàng, dẫn đến hiện trạng thế hệ sau này hay quay lại mấy cảnh xyz một cách không suy nghĩ.

2/ Mạng xã hội và công nghệ chụp hình trên điện thoại ngày càng tân tiến, thế là người ta cứ selfie, up hình ảnh vô tội vạ mà không nghĩ là có thực sự cần share những tấm hình đó không, ví dụ như ăn mì tôm cũng up lên mạng.

Mỉnh cảm thấy câu quote này rất hay. Vì càng ngày con người càng có thể làm được nhiều thứ mà hồi xưa ông bà tổ tiên không thể làm vì chưa có công nghệ hoặc máy móc hỗ trợ. Nhưng, bây giờ có thể làm được, không có nghĩa là mình phải làm. Một ví dụ siêu hay (powerful example) mà mình đọc trong quyển You are the product của Joshua Klein. Đại khái của ví dụ là công ty Mỹ – tên Target (nói riêng) và các công ty mà sở hữu data (nói chung) thường thu thập data về người tiêu dùng và “trick” họ thực hiện những hành động mà các công ty muốn (ví dụ như mua sản phẩm), mà người tiêu dùng không hề hay biết rằng mình đang bị thu thập dữ liệu và cũng không biết mình đang bị mấy công ty đó đưa vào tròng. Kinh nghiệm ở đây là: không phải vì công nghệ cho phép việc thu thập dữ liệu và phân tích giúp cho các công ty có thể “trick” người tiêu dùng như ví dụ kể trên, thì các công ty có quyền làm như vậy.

Chuyện làm được, và chuyện có nên làm hay không, là 2 chuyện khác nhau. Nhớ.

tool is tool

Càng ngày càng có nhiều công cụ để hỗ trợ công việc của con người, trong Apple App Store hay Goolge Play có một đống app để giúp mình uqay phim, chụp hình đẹp hơn, hay là app giúp quản lý lịch trình, thời gian hiệu quả hơn, vâng vâng. Hay bản thân trong công việc của mình cũng có nhiều tools để giúp công việc được hoàn thành với chất lượng cao.

Quá nhiều tool như vậy dẫn đến LOẠN.

Và mình thấy tình trạng diễn ra ngày càng nhiều đó là người ta quá sa đà vào mấy cái tool đó (download một mớ app…), rồi xài tool lung tung mà không thèm nhìn lại xem là tool đó có thực sự hiệu quả không, có thực sự giúp mình giải quyết công việc và tiết kiệm thời gian không? Nếu mà xài một cái app nào đấy, cái software nào đó mà không giúp mình giải quyết công việc, mà cỏn làm tốn thời gian (năng suất làm việc giảm), thì tại sao phải xài nó?

“Tool is tool. Không phải cứ có tool là phải xài một cách mù quáng.

Trước tiên, phải tự hỏi mình xem tool đó giúp mình giải quyết công việc gì, có hiệu quả không? Nếu trả lời là CÓ, thì hãy xài; nếu trả lời là KHÔNG, dẹp.”

– quote by tui

nguyện ước cả đời trung dung

“…for there is nothing either good or bad, but thinking makes it so.”

– William Shakespeare

Quote này siêu hay, siêu zen.

Nghe xong câu này, thì tự hiểu là nhìn việc nhìn người đều nên trung dung như vậy, chứ không nên có suy nghĩ hay phán xét cá nhân. Tất nhiên, nói thì dễ, làm được mới khó. Và giữ được sự trung dung như vậy một lần thì dễ, còn giữ được cả đời mới đáng quý.