what is the work you cannot not do?

1. Why are you doing the work that you are doing?

2. What is the work you cannot not do?

Scott Dinsmore

Mong là mỗi một người trên trái đất này đều sớm ngày tìm được câu trả lời cho mình.

Chắc là khi đó cả thế giới này đều tốt đẹp hơn. Ít nhất là đẹp theo nghĩa ai cũng biết mình muốn làm gì với cuộc đời này, nên ai cũng vui vẻ hăng hái đi làm, và năgn lượng vui tươi đó sẽ truyền khắp nơi. Khắp nơi đều sẽ rung lên những năng lượng tích cực.

 

Advertisements