khác biệt

Hôm nay mình có việc ra Hà Nội, và cảm nhận sâu sắc khác biệt vùng miền mà sách vở hay nói. [Mình không có ý phân biệt vùng miền gì nhé]

  • Lúc đầu vẫn chưa nghe quen tiếng Hà Nội, vì người ta nói nhanh quá, và tone cũng hơi cao =))
  • Tiếng địa phương như là: cái môi = muỗng canh, chăn = mền, bát = chén. Thật ra mình có biết các từ này, nhưng mà vẫn cảm thấy lạ khi nghe trong ngoài đời thật
  • Đời sống gấp gáp (?). Không chắc cảm nhận này của mình có đúng không, nhưng mà cảm giác mọi người ngoài đấy có nhịp độ hoạt động nhanh hơn trong Sài Gòn (?!).

Thú vị…

Advertisements

the law of SOW-REAP

This post is written based on the info extracted from Jim Rohn’s talk:

 

Okay, here is the summary of the law of SOW-REAP:

  • Whatever you reap is what you sow –> You don’t sow, you don’t reap
  • If you sow bad things, you’ll reap bad things, and the same for good things.
  • You reap more than what you sow. This works for both negative and positive. Think twice before you sow.
  • Finally, even if you sow carefully, you might lose all and have nothing to reap. It’s life, things happens, so you should prepare for it.

appreciation

Talented or skillful people can do great things effortlessly. Because the laymen like us cannot see the effort they put in, we tend to judge their work lightly. Why? Because human tend to judge value of things based on effort.

Therefore, I think it requires expertise and knowledge to correctly judge the value or the work of the others.

the GDPR

After the FB incident, people seem to pay more attention to their personal data. Europe also releases the GDPR (General Data Protection Regulation) which takes effect from May 25, 2018. This is the GDPR portal: https://www.eugdpr.org/the-regulation.html

Don’t know why, but the release of this GDPR reminds me of the saying “The future is already here”.