Organizational change vs. Groupthink

“When an organization (or a team, or a tiny group) all read and talk about the same book, the impact is exponentially greater.”

– Seth Godin in blog post Making change (in multiples)

Trước khi vào đề thì muốn nhấn mạnh là bài này hoàn toàn ko có ý công kích gì cái quote ở trên của Seth cả. Ngược lại, mình hoàn toàn đồng ý với chuyện thay đổi sẽ được lan rộng và mạnh mẽ khi tất cả mọi người “on the same page”, cùng hiểu một concept và nói cùng một chủ đề.

Nhưng cái mình muốn nhấn mạnh ở đây là cái cụm “talk about the same…”. Cùng nói về 1 chủ để nào đó không có nghĩa là suy nghĩ giống. Cái bẫy GROUPTHINK là ở đây. Một cách ngắn gọn, groupthink là trong một tập thể mà mọi người suy nghĩ giống nhau, hoặc một số cá nhân có suy nghĩ khác nhưng không dám “lên tiếng” để chia sẻ suy nghĩ của mình để giữ hoà khí.

Mọi người có thể cùng đọc 1 quyển sách, cùng nghe về một concept, nhưng tốt nhất là mọi người hãy thật sự suy nghĩ vể concept đó, về quyển sách đó để có sự tranh luận lành mạnh (constructive conflict) trước khi có bất kỳ sự thay đổi nào diễn ra. Nếu không tất cả chỉ là bù nhìn và không biết mình đang đi về hướng nào. Trong trường hợp thay đổi đó là sai hoặc không cần thiết, thì liệu mọi người có cần sự thay đổi đó được lan rộng và mạnh mẽ hay không?

Advertisements

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s